MENÚ
»
S
I
D
E
B
A
R
«
1. L’Agrupament
dimarts, 1 de novembre de 2011 per AEiG ARRELS

L’Agrupament Escolta i Guia Arrels som una entitat d’educació en el lleure, que està adscrita a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya,

moviment escolta i guia format per 150 agrupaments com el nostre repartits arreu del territori català.

Tot seguit, en els diferents apartats informatius d’aquesta web, us fem una petita presentació de què és un agrupament i qui són les persones que hi participem. Us expliquem lleugerament quins són els valors i actituds que es treballen dins de l’escoltisme i el guiatge i quina és la forma de transmetre’ls, a partir del mètode escolta. El programa ideològic i metodològic són els que ens defineixen com a escoltes i guies. Finalment, us anotem algunes dades sobre la nostra forma d’organitzar-nos per tal de facilitar-vos la comprensió i gestió de totes aquelles qüestions més pràctiques.

On situem l’Agrupament?

L’Agrupament està adscrit a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Inicialment, el què en l’actualitat és l’Agrupament, va ser crear com un grup de reflexió per a joves vinculat a l’escola La Salle de Manlleu l’any 1993. Va ser a partir de l’estiu de l’any 1995 que el grup va apostar per l’ideari i metodologia escolta, i va entrar a formar part del moviment de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Degut als seus inicis i origen en el marc de l’escola de La Salle, l’Agrupament manté una relació estreta amb el centre, i és per això que participa d’algunes de les sortides que es fan i estan promogudes per les escoles de La Salle d’arreu de Catalunya, com ara la Pujada a peu a Montserrat.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya és el moviment a nivell nacional al qual formem part conjuntament amb d’altres agrupaments, uns 146 arreu del territori Català. Som uns 12.000 escoltes i guies arreu de Catalunya, entre els quals 2.500 som caps. Ens organitzem a nivell de demarcacions, nosaltres formem part de la demarcació de l’Alt Ter amb nou agrupaments més.

Tots els agrupaments i demarcacions ens relacionem en forma de xarxa i és de manera assembleària com es prenen les decisions. Com a moviment, formem part també de l’escoltisme i guiatge a nivell mundial; un total de 28 milions d’escoltes en 160 països amb un objectiu comú: l’educació en el lleure dels infants i joves per la transformació social, encetat l’any 1907 a l’Illa de Brownsea per Lord Baden Powell.


    No es permet deixar comentaris

    »  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa